Na Kozią Halę

Tytułowa Hala jest częścią Dusznik-Zdroju położona na wysokości ok. 700 - 740 m n.p.m. przy Drodze Orlickiej. W końcu XVIII w. w rejonie Koziej Hali wydobywano rudy kobaltu, istniał tu kamieniołom wapieni i wapiennik, a w pocz. XIX w. poszukiwano rud żelaza. Od 1800 r. w uzdrowisku wprowadzono kurację mleczną oraz żętycową i wówczas w pobliżu Dusznik urządzano górskie fermy mleczne, w którym trzymano krowy, owce i kozy. W ten sposób powstały też zabudowania na Koziej Hali. Tutejszą fermę zaczęto nazywać Kozodojami.

Miejsce to szybko stało się atrakcją turystyczną i popularnym miejscem spacerów kuracjuszy. Kuracja mleczna i żętycowa stała się specjalnością Dusznik. Produkty mleczne serwowano najczęściej w postaci mieszanki z wodą mineralną. Ten rodzaj kuracji był stosowany prawie do końca XIX w. Po jej zaniechaniu obiekt na Koziej Hali stał się popularną gospodą.

Po wojnie gospodę zamieniono na schronisko turystyczne. Było to jedno z pierwszych schronisk na Ziemi Kłodzkiej i w Sudetach. Obecnie mieści się tu Dom Wczasowy "Korund". Powyżej Koziej Hali znajduje się przejście turystyczne z Czechami.

15.05.2014

Blog

Organizujemy również wycieczki dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży:

  • zimowiska
  • białe szkoły
  • wycieczki krótko i długoterminowe
  • zielone

12.09.2015 czytaj dalej

Tytułowa Hala jest częścią Dusznik-Zdroju położona na wysokości ok. 700 - 740 m n.p.m. przy Drodze Orlickiej. W końcu XVIII w. w rejonie Koziej Hali wydobywano rudy kobaltu, istniał tu kamieniołom wapieni i

15.05.2014 czytaj dalej